Bc. Kristýna Mašková

Bakalářská práce

Divadlo, jako nástroj vedoucí ke kvalitativnímu výzkumu fenoménu street fight u školní mládeže

The theater as a tool leading to qualitative research of the street fight phenomenon at teen-agers.
Anotace:
Tato práce se zabývá získáním informací o tématu Street fight s využitím dramatické výchovy. Ty jsou dále doplněny o individuální rozhovory s aktivními účastníky street fight a kroužku divadla fórum. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je teorie street fight, trestní odpovědnost dětí a mladistvých, jejich trávení volného času a v neposlední řadě divadlo fórum …více
Abstract:
This thesis provides information about Street fight topic using drama education. These are further supplemented by individual interviews with active street fight participants and the Forum theatre. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains a theory of street fight, the criminal liability of children and youth, spending of their leisure time and not least …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas