Mgr. Jana Jamrichová

Diplomová práce

Vplyv onkologického ochorenia dieťaťa na vzťahy a výchovu v rodine

The impact of childhood cancer survivor's illness on relations and upbringing in family
Abstract:
The impact of childhood cancer survivor´s illness on relations and upbringing in family. The theoretical part of this work is dedicated to family, upbringing, relations among parents and children, healthy family functioning, family resiliency, further to oncological diseases in children and their treatment and finally to the family life with a childhood cancer survivor. The target of the work was to …více
Abstract:
Vplyv onkologického ochorenia dieťaťa na vzťahy a výchovu v rodine. Teoretická časť práce je venovaná rodine, výchove, vzťahom medzi rodičmi a deťmi, zdravému rodinnému fungovaniu, rodinnej reziliencii, potom detským onkologickým ochoreniam a ich liečbe a nakoniec životu rodiny s onkologicky chorým dieťaťom. Cieľom práce bolo zistiť, či má onkologické ochorenie dieťaťa vplyv na výchovu a vzťahy v rodine …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta