Martina Holubová

Bakalářská práce

Zázemí lázní s apartmány Ostrava-Vítkovice

Spa facilities with apartments Ostrava-Vítkovice
Anotace:
HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s.33. Vedoucí práce: Rosypal, D. Předmětem mé bakalářské práce ,,Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice“ je vypracování části projektové dokumentace pro provádění stavby. Tento projekt navazuje na předešlou urbanistickou …více
Abstract:
HOLUBOVÁ, Martina.: Zázemí lázní s apartmány Ostrava - Vítkovice: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2014, s. 33. Vedoucí práce: Rosypal, D. The subject of my bachelor thesis "Spa facilities with apartments Ostrava - Vítkovice" is elaboration of part of the project documentation for constuction work. This project follows my prior urban …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Dušan Rosypal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava