Kamila Veselá

Bakalářská práce

Empirické šetření se zaměřením na životní styl ve Wellness & SPA.

Empirical survey focusing on the lifestyle in Wellness & SPA.
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá formou empirického šetření požadavky určité, specifické skupiny hostů, v tomto případě z větší části klientů pohybujících se ve vyšších sociálních vrstvách. Tato skupina osob se v této sociální vrstvě pohybuje, jak v obchodním, tak i běžném životě, hrají golf za účelem zábavy a odpočinku, ale také k získání nových kontaktů, aby se tak mohl rozvinout jejich profesní růst. Navštěvují …více
Abstract:
The thesis examines the form of an empirical survey requirements, specific groups of guests, in this case, for the most part clients moving in the higher social layer. This group of people in this social layer moves, both in the business as well as everyday life, play golf for fun and relaxation, but also to make new contacts, so as to develop their professional growth. To this end, visiting various …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze