Mgr. Marcela Voženílková

Disertační práce

Personalizace politiky v České republice

Personalization of Politics in the Czech Republic
Anotace:
Cílem disertační práce je přenesení konceptu personalizace politiky do postkomunistického areálu. Práce zkoumá posilování role osobností v politice v České republice skrze tři dimenze – institucionální, mediální a behaviorální. Hlavní výzkumnou otázkou textu je, zda v České republice (v letech 2002-2013 na parlamentní úrovni) dochází k personalizaci politiky ve zmíněných dimenzích. Pro každou dimenzi …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of personalization of politics and its transposition to the post-communist areal. It explores the increasing role of personalities in the Czech Republic through three dimensions – institutional, media, and behavioral. The main research question focuses on whether there is a personalization of politics in the Czech Republic (since 2002 on parliamentary level) within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií