Martin Hadaš

Diplomová práce

Návrh malé vodní elektrárny na Hamerském potoce.

Proposal of a small hydroelectric power plant on Hamerský stream.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny na Hamerském potoce. První část práce je zaměřena na charakteristiku dané lokality. Druhá část teoreticky popisuje odvětví, které se týká malých vodních elektráren a jejích jednotlivých částí. To zahrnuje historii, popis, členění malých vodních elektráren a jejich vztah k životnímu prostředí. Dále jsou popsány částí malých vodních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a complex proposal of a small hydroelectric power plant placed on Hamerský stream. The first part focuses on a given locality and describes its characteristics. The next part covers a theory of small hydroelectric power plant including their history, description, selection and environment impact. The thesis also discusses parts of small hydroelectric power plant, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Dvorský
  • Oponent: Michal Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou

Práce na příbuzné téma