Theses 

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání – Bc. Michaela Hamouzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Hamouzová

Diplomová práce

Hlavní faktory ovlivňující spokojenost rodilých mluvčích v jejich zaměstnání

The Main Factors That Influence Satisfaction of Native Speakers in Their Job

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na zahraniční učitele anglického jazyka, tzv. rodilé mluvčí. Jejím cílem je nalezení faktorů, které v zaměstnání a v rámci života v České republice ovlivňují jejich spokojenost a motivaci. Hlavní výzkumnou metodou byly rozhovory s vybranými respondenty a jejich následná analýza. Jednotlivá interview proběhla s učiteli pracujícími ve veřejném školství, v soukromé křesťanské škole a v soukromé jazykové škole. Ukázalo se, že každá skupina pracovníků, se na svém pracovišti potýká s trochu jinými problémy, a proto i má doporučení jsou pro každou instituci odlišná. Celkově tato profese dokáže uspokojit základní potřeby pracovníků a obsahuje i mnoho motivačních činitelů. Má však i řadu negativ, přičemž nejvíce výtek sklidilo neprofesionální jednání zaměstnavatelů. Tato práce obsahuje četná doporučení, která by zmíněné problémy mohla pomoci řešit.

Abstract: This thesis is focused on foreign teachers of English, so called native speakers. Its aim is disclosure of agents which influence their satisfaction and motivation at work and in terms of life in the Czech Republic. The main research method was the interview with select informants and its subsequent analysis. Particular interview was accomplished with teachers who work in public educational system, in private Christian school and in private language institute. It was revealed that every group of employees deals with slightly different problems in its workplace and so also my reccomendations are different for every institution. Generally, the proffesion can fulfil basic needs of employees and it contains a lot of motivating agents, too. However, it has number of negatives and unprofessional behaviour of employers was an object of criticism the most. This thesis contains numerous reccomendations which could help with mentioned problems.

Klíčová slova: spokojenost, motivace, rodilý mluvčí, multikulturní organizace, identita satisfaction, motivation, native speaker, multicultural organization, identity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jana Válková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:48, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz