Jitka KOZLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Volná hra a předškolní věk

Free play and preschool age
Anotace:
Anotace Cílem bakalářské práce je upozornit na význam volné hry jakožto jedné z nejpřirozenějších aktivit dítěte předškolního věku, která umožňuje jeho rozvoj a vývin po všech stránkách, a zároveň na možnosti jejího využití v mateřské škole. Bakalářská práce tvoří dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je změřena na hru obecně a vymezuje pojem volná (také spontánní) hra v širším …více
Abstract:
Title Free play and preschool age Abstract The aim of the bachelor thesis is to point out the importance of free game for the development of pre - school child and the possibilities of its application at nursery school. The bachelor thesis is composed of two parts: In the theoretical part, I focus on the game in general and define a concept of free or spontaneous game in a wider spectrum of different …více
 

Klíčová slova

hra volná hra předškolní věk
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Eva Svobodová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLÍKOVÁ, Jitka. Volná hra a předškolní věk. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses is07wo is07wo/2
16. 3. 2018
Složky
Soubory
Bulanova, L.
17. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.