Theses 

Volná hra a předškolní věk – Jitka KOZLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jitka KOZLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Volná hra a předškolní věk

Free play and preschool age

Anotace: Anotace Cílem bakalářské práce je upozornit na význam volné hry jakožto jedné z nejpřirozenějších aktivit dítěte předškolního věku, která umožňuje jeho rozvoj a vývin po všech stránkách, a zároveň na možnosti jejího využití v mateřské škole. Bakalářská práce tvoří dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je změřena na hru obecně a vymezuje pojem volná (také spontánní) hra v širším spektru různých teoretických pohledů. Praktická část analyzuje prostor, který volné hře věnují mateřské školy, a vyhodnocuje tento stav ve vztahu k poznatkům získaným v teoretické části. Je využita metoda akčního výzkumu, kdy v rámci šetření byly při hře celý den pozorovány kolektivy pěti tříd ve třech předškolních zařízeních. Výsledky pozorování poukazují na rozdíly v časové dotaci věnované volné hře v rámci jednotlivých zařízení a zároveň na specifika volné hry v rámci jednotlivých věkových kategorií.

Abstract: Title Free play and preschool age Abstract The aim of the bachelor thesis is to point out the importance of free game for the development of pre - school child and the possibilities of its application at nursery school. The bachelor thesis is composed of two parts: In the theoretical part, I focus on the game in general and define a concept of free or spontaneous game in a wider spectrum of different theoretical views. In the practical part, I map the scope devoted the free (spontaneous) game at nursery schools and evaluate this state in relation to the knowledge acquired in the theoretical part. This would be a case of an action research, the results of which would be applicable directly to practice. For the research investigation will be used an all-day observation of children at play in 5 classes of 3 different nursery schools. Results of observation point on differences in time given to free play in different nursery schools and on characteristics and specifics of free play in different age groups.

Klíčová slova: hra, volná hra, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Svobodová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51075 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOZLÍKOVÁ, Jitka. Volná hra a předškolní věk. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 04:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz