Theses 

Personální marketing – Veronika Stebilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Arts Management

Veronika Stebilová

Bakalářská práce

Personální marketing

Personnel marketing

Anotace: Cílem této bakalářské práce je popsat nástroje personálního marketingu a analyzovat efektivitu jejich aplikace v interní podnikové praxi, na základě zjištěných ukazatelů pak poskytnout doporučení pro optimalizaci interních postupů ve vztahu k personálnímu marketingu. K vytvoření teoretické části byly použity výstupy z rešerše odborné literatury. Pro měření efektivity bylo využito dat získaných z dotazníkového šetření na specifické skupině, konkrétně zaměstnancích středního a nižšího managementu zkoumané společnosti.

Abstract: The aim of this bachelor's thesis is to describe implements of personnel marketing and analyse effectivity of its application in internal company practice. Then, based on the identified indicators, provide recommendations for optimizing internal procedures according to personnel marketing. For the formulation of the theoretical part, outputs from the literature research were used. To acquire data to measure the effectiveness, the questionnaire survey was used on a specific group consisting of middle and lower management personnel of the company surveyed.

Klíčová slova: Spokojenost zaměstnanců, Dotazníkové šetření, Personální marketing, Atraktivita zaměstnavatele

Keywords: Personnel marketing, Employers attractiveness, Employees contentment, questionnaire survey

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Veronika Motlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54753


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz