Viktor Klouček

Bakalářská práce

Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě

Virtual construction of social reality through online communication and social networks
Anotace:
Tato práce je studií vlivu internetu na formování sociální reality. Hlavním faktorem na tvorbě sociální reality je prvek socializace, tedy komunikace. V této práci se zaměřuji na online komunikaci a socializaci, probíhající pomocí chatů, diskusí, blogů, fór shrnutě existující pod pojmem sociální sítě, které si dnes dobyly velmi silné postavení mezi komunikačními aplikacemi, přístupnými na internetu …více
Abstract:
This final paper is centered on influence of the internet in forming of social reality. Main factor in creation of social reality is element of socialization, say communication. The aim of this paper is online communication and socialization developed through chats, discussion groups, blogs, forums summarized by one term -- social networks, which gained very strong position among communication applications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Antonín Rosický
  • Oponent: Tomáš Sigmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21610