Bc. Barbora Vymazalová

Bakalářská práce

Nemám Facebook a světe div se, žiju aneb život studentů středních škol bez sociální sítě Facebook

I don’t have a Facebook and surprisingly, I live – life of high school students without the social network Facebook
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o studentech středních škol, kteří nemají založený účet na sociální síti Facebook. Teoretická část vymezuje období adolescence, včetně všech vývojových změn, sociální vývoj dospívajících a budování identity. Taktéž přináší vymezení sociálních sítí a popis Facebooku. Empirická část, vycházející z kvalitativního výzkumu, je zaměřena na analyzování rozhovorů s informanty, a …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the high school students without the social network Facebook. The theoretical part defines the period of adolescence, including all developments, social development of adolescents and building identity. It also brings the definition of social networks and the description of Facebook. The empirical part, based on the qualitative research, is aimed at analyzing the interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta