Theses 

Nemám Facebook a světe div se, žiju aneb život studentů středních škol bez sociální sítě Facebook – Bc. Barbora Vymazalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Vymazalová

Bakalářská práce

Nemám Facebook a světe div se, žiju aneb život studentů středních škol bez sociální sítě Facebook

I don’t have a Facebook and surprisingly, I live – life of high school students without the social network Facebook

Anotace: Bakalářská práce pojednává o studentech středních škol, kteří nemají založený účet na sociální síti Facebook. Teoretická část vymezuje období adolescence, včetně všech vývojových změn, sociální vývoj dospívajících a budování identity. Taktéž přináší vymezení sociálních sítí a popis Facebooku. Empirická část, vycházející z kvalitativního výzkumu, je zaměřena na analyzování rozhovorů s informanty, a to prostřednictvím otevřeného kódování. Hlavním cílem práce je pak zjistit vliv Facebooku na jedince, jež na sociální síti nemají založený účet.

Abstract: Bachelor thesis deals with the high school students without the social network Facebook. The theoretical part defines the period of adolescence, including all developments, social development of adolescents and building identity. It also brings the definition of social networks and the description of Facebook. The empirical part, based on the qualitative research, is aimed at analyzing the interviews with informants, through an open coding. The main aim of the work is to see the influence of Facebook for a man who is not based account.

Klíčová slova: Adolescence, vývojové změny, sociální vývoj, vrstevníci, identita, sociální sítě, Facebook Adolescence, adolescent development, social development, peers, identity, social networks, Facebook

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz