Viktor Klouček

Bachelor's thesis

Virtuální konstrukce sociální reality skrze online komunikaci a sociální sítě

Virtual construction of social reality through online communication and social networks
Abstract:
Tato práce je studií vlivu internetu na formování sociální reality. Hlavním faktorem na tvorbě sociální reality je prvek socializace, tedy komunikace. V této práci se zaměřuji na online komunikaci a socializaci, probíhající pomocí chatů, diskusí, blogů, fór shrnutě existující pod pojmem sociální sítě, které si dnes dobyly velmi silné postavení mezi komunikačními aplikacemi, přístupnými na internetu …more
Abstract:
This final paper is centered on influence of the internet in forming of social reality. Main factor in creation of social reality is element of socialization, say communication. The aim of this paper is online communication and socialization developed through chats, discussion groups, blogs, forums summarized by one term -- social networks, which gained very strong position among communication applications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: Antonín Rosický
  • Reader: Tomáš Sigmund

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21610