Tereza Fojtíková

Bakalářská práce

Adaptační proces nových zaměstnanců na oddělení VCK

Onboarding process of new employees at VCK department
Anotace:
Cílem je analyzovat proces adaptace nových zaměstnanců ve firmě ŠKODA AUTO a.s., konkrétně na oddělení VCK. V teoretické části je popsán proces adaptace, správná délka adaptačního procesu a další náležitosti. Praktická část se zaměří na celoorganizační adaptační proces a následně na proces adaptace v útvarové orientaci. Následně pomocí internetového dotazníku práce identifikuje, zdali procesy a průběh …více
Abstract:
The aim is to analyze the process of adaptation of new employees in the company ŠKODA AUTO a.s., specifically at the VCK department. The theoretical part describes the adaptation process, the correct length of the adaptation process and other essentials. The practical part will focus on the organization-wide adaptation process and subsequently on the process of adaptation in the unit orientation. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: Diana Karasová, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 12. 1. 2025
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu