Bc. Tereza Blahůšková

Bakalářská práce

Neoformalistická analýza snímku Hanebný pancharti: umění retardace vyprávění

Neoformalist analysis of Inglourious Basterds: art of narrative retardation
Anotace:
Cílem této práce je neoformalistická analýza snímku Hanebný pancharti. Úvodem bude představen záměr práce, následovat bude teoreticko-metodologický rámec a představení snímku v kulturně-historickém kontextu. Analýza vyprávění nám poskytne lepší orientaci v narativní struktuře snímku, zároveň však představí některé nadbytečné komunikační postupy, které porozumění vyprávění znesnadňují. V analýze stylu …více
Abstract:
This thesis aims to perform a neo-formalistic analysis of Inglorious Basterds. The introduction presents the purpose of the paper, theoretically-methodological framework and culturally-historical contextualisation. The narrative analysis provides better orientation the narrative structure of the film and also describes some of the redundant communicative techniques that complicate the narrative. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Trnka
  • Oponent: Mgr. Michal Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta