Bc. Tereza Blahůšková

Bachelor's thesis

Neoformalistická analýza snímku Hanebný pancharti: umění retardace vyprávění

Neoformalist analysis of Inglourious Basterds: art of narrative retardation
Abstract:
Cílem této práce je neoformalistická analýza snímku Hanebný pancharti. Úvodem bude představen záměr práce, následovat bude teoreticko-metodologický rámec a představení snímku v kulturně-historickém kontextu. Analýza vyprávění nám poskytne lepší orientaci v narativní struktuře snímku, zároveň však představí některé nadbytečné komunikační postupy, které porozumění vyprávění znesnadňují. V analýze stylu …more
Abstract:
This thesis aims to perform a neo-formalistic analysis of Inglorious Basterds. The introduction presents the purpose of the paper, theoretically-methodological framework and culturally-historical contextualisation. The narrative analysis provides better orientation the narrative structure of the film and also describes some of the redundant communicative techniques that complicate the narrative. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Trnka
  • Reader: Mgr. Michal Večeřa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta