Mgr. Eva Valová

Bakalářská práce

Teaching English to Very Young Learners

Teaching English to Very Young Learners
Anotace:
Bakalářská práce ,,Výuka anglického jazyka u předškolních dětí“ se zabývá výukou anglického jazyka u předškolních dětí se zaměřením na věkovou skupinu pětiletých. Teoretická část obsahuje základní fakta týkající se jazykové výuky a vývoje dětí v této věkové kategorii, dále popisuje metody a aktivity vhodné pro pětileté děti. Praktická část má formu pozorování s participací. Hlavním cílem bylo určit …více
Abstract:
Bachelor thesis „Teaching English to Very Young learners‘‘ deals with teaching English language to very young learners with a view to a group of five-year-old children. The theoretical part provides a general look into language teaching to five-year-old children and their development. It also describes methods and activities suitable for this age group. The practical part is written in a form of observation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta