Bc. Petra PACHOVSKÁ, DiS.

Diplomová práce

Kvalita překladu abstraktů a souhrnů v odborných lékařských periodikách

Translation quality assessment of medical texts in medical magazines
Abstract:
This thesis analysis the quality of translation of medical abstracts in various medical journals. The analyzed abstracts are written in Czech/English and are translated into Czech/English. The first part of the thesis is theoretical and provides an overview of the current approaches to translation quality assessment. Second part includes the translation analysis based on Juliane House's model for TQA …více
Abstract:
Diplomová práce hodnotí kvality překladu abstraktů v několika lékařských periodikách. Zdrojovým jazykem abstraktů je angličtina/čeština a přeloženy jsou do češtiny/angličtiny. První část práce je teoretická a obsahuje přehled současných přístupů a trendů v oblasti hodnocení kvality překladu (TQA). Praktická část sestává z analýzy kvality překladu abstraktů na základě modelu hodnocení kvality Juliane …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015
Zveřejnit od: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ondřej Molnár

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PACHOVSKÁ, Petra. Kvalita překladu abstraktů a souhrnů v odborných lékařských periodikách. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 12. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses itjzia itjzia/2
10. 12. 2015
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.