Bc. Adéla Palatová

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl v rodinách s dětmi předškolního věku

Healthy lifestyle in families with preschool children
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem v rodinách s dětmi předškolního věku, který je základním stavebním kamenem zdravé společnosti. Problematice se věnuje jak v obecné rovině, tak ve vztahu k dětem. Teoretická část se zaměřuje nejdříve na vysvětlení základních pojmů souvisejících s problematikou, kterými je zdraví, zdravý životní styl a jejich vzájemná propojenost. Dotýká se také možných …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with a healthy lifestyle in families with preschool children, which is the basic building block of a healthy society. It covers the issue both in general and in relation to children. The theoretical part focuses first on explaining the basic concepts related to the issue, which are health, healthy lifestyle and their interconnectedness. It also touches on the possible negative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2022
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Iva Kouřilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta