Eva Jurečková

Bakalářská práce

Těžba, vlastnosti a využití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech

Exploitation, Properties and Application of Sandstones as Building and Ornamental Stones in Beskydy Mountains Region
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je problematika těžby a následného využití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech. První část popisuje lokalizaci a bližší seznámení s krajinou Beskyd a historické a současné těžební lokality. V této části je vlastní výzkum doplněn o fotodokumentaci a zhodnocení geologické stavby zkoumané oblasti. Další body práce jsou zaměřeny na charakteristiku horninových …více
Abstract:
The objective of bachelor thesis is assessment of mining and subsequent use of sandstone as building and ornamental stone in Beskydy mountains. First part of thesis introduces and describes the area of Beskydy mountains landscape with focus on current and past mining areas. The research is supported by photo documentation and assessment of geological structure of investigated areas. Following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Pospíšil
  • Oponent: Luděk Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus