Ivona NAKATOVÁ

Bakalářská práce

Výtvarná tvorba se seniory v Domově seniorů Benešov

Plastic art and paintings with seniors in Old people´s home in Benešov
Anotace:
Tato bakalářská práce zpracovává téma výtvarné tvorby seniorů. V teoretické části se zabývá tématem stáří, jeho specifiky a problémy. Definuje volný čas seniorů a aktivi-zační metody při práci s nimi. Zabývá se výtvarnou tvorbou a technikami ve výtvarné tvorbě, které jsou následně realizovány v praktické části této bakalářské práce. Praktická část zahrnuje přípravy na jednotlivé výtvarné techniky a …více
Abstract:
These bachelor´s thesis topic deals with the creative activity of seniors. Theoretical part deals with the topic of old age, its specifics and problems. The thesis defines leisure time of seniors and actuate methods while working with them. It deals with the creative activity and the techniques in creative activity which are lately realized in the practical part of these bachelor thesis. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Jurková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAKATOVÁ, Ivona. Výtvarná tvorba se seniory v Domově seniorů Benešov. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta