Theses 

Aktivizující metody ve výuce praktických činností na druhém stupni ZŠ – Bc. Pavel Pokorný

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Bc. Pavel Pokorný

Diplomová práce

Aktivizující metody ve výuce praktických činností na druhém stupni ZŠ

Activity method in education of hands-on training at second degree of primary school

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá teorii využití aktivizujících metod ve vzdělávání na 2. stupni základní školy.Je rozdělena na dvě části. První teoretickou, kde jsou čtenáři seznámeni obecně s aktivizujícími metodami a několika dalšími tipy alternativního přístupu ke vzdělání. Postupně však toto téma přechází konkrétněji do výuky praktických činností. V druhé části byl realizován řízený rozhovor s pedagogy, kteří mají osobní zkušenost s vyučováním praktických činností na základní škole. Výsledek šetření nám má ukázat do jaké míry učitelé aktivizační metody využívají, jaké mají zkušenosti ve vyučování s využitím těchto metod a jaká je perspektiva těchto metod.

Abstract: This thesis deals with the theory of the use of activation methods at primary school. It is divided into two parts. first theoretical- where readers are generally familiar with activation methods and a few other tips alternative approach to education. Gradually, however, the issue becomes more specific to the teaching of practical activities. In the second part of this thesis is was conducted controlled with teachers who have personal experience with education of hands-on training at second degree of primary school. The result of the investigation show us the extent to which teachers activation methods are used, how they keep teaching using these methods and what is the perspective of these methods.

Klíčová slova: alternativní směry ve vzdělávání, aktivizační metody, brainstorming, volný čas, řízený rozhovor, pracovní činnosti, aktivita, seberealizace, hodnoty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz