Bc. Barbora VRÁNOVÁ

Master's thesis

Rizikové chování cyklistů z pohledu řidičů

Risk behaviour of cyclists from drivers' point of view.
Abstract:
V diplomové práci se zabýváme vnímáním rizikového chování cyklistů z pohledu řidičů, chováním řidičů, a jejich vzájemnou souvislostí. Využili jsme smíšenou metodu výzkumu. Kvalitativní částí bylo hloubkové individuální nestandardizované interview ve formě neformálního rozhovoru se záměrem identifikace údajů potřebných pro tvorbu položek dotazníku, který byl následně využit jako část kvantitativního …more
Abstract:
In this thesis we deal with the perception of risky behavior of cyclists from the driver's point of view, the behavior of drivers and their mutual relationship. We used a mixed method of research. The qualitative part was an in-depth individual non-standardized interview in the form of an informal interview with the aim of identifying the data needed to create the items of the questionnaire, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VRÁNOVÁ, Barbora. Rizikové chování cyklistů z pohledu řidičů. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses iv8vwa iv8vwa/2
8/4/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
8/4/2020
Marklová, E.
9/4/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.