Ivana ZIKMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o novorozence na jednotce intenzivní péče

Nursing care for newborn babies at the intensive care unit
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o rizikové a nezralé novorozence na jednotce intenzivní péče. Teoretická část charakterizuje nejčastější problémy nezralých novorozenců a důvody k hospitalizaci. Dále popisuje specifika ošetřovatelské péče, výživy a resuscitace novorozenců, přístrojového vybavení na tomto oddělení a také podpory rodičů. Praktická část bakalářské práce uvádí výsledky …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on nursing care for newborn babies in hazardous and immature condition at intensive care unit. The theoretical part of the thesis is describing the most frequent problems of immature newborn babies and the reasons for hospitalization. Furthermore the thesis is dealing with specifics of nursing care, nutrition and newborns resuscitation, it is also concerning medical instrumentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Bc. Dana Špidlenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIKMUNDOVÁ, Ivana. Ošetřovatelská péče o novorozence na jednotce intenzivní péče. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/