Lenka Vejražková

Master's thesis

Destinační značka Řecka a její role ve vnímání image země

Greece Destination Brand and its Role in Perception of Country’s Image
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá destinační značkou Řecko se zaměřením na její image. Cílem diplomové práce je zhodnocení turistické pozice Řecka v ČR, hlubší prozkoumání vnímaného obrazu destinace a následné navržení efektivnější komunikace. Metodickými vstupy jsou kvantitativní průzkumná sonda v podobě dotazníkového šetření, na kterou navazuje kvalitativní výzkum metodou skupinových rozhovorů. Výstupem …more
Abstract:
This master thesis deals with Greece destination brand with focus on its image. The goal of the thesis is to evaluate the touristic position of Greece in the Czech Republic, in-depth exploration of perceived destination image and consequent suggestion of more effective communication. The research methods used are quantitative questionnaire survey followed by qualitative focus groups. Outcome of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 2. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: Ondřej Pešek
  • Reader: Kateřina Dragonová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46438