Mgr. Martina Zapletalová, Ph.D.

Disertační práce

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment

Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment
Anotace:
Komplexní mikrobiální ekosystém bachoru má významný vliv na zdraví a produktivitu přežvýkavců a některé fyziologické parametry, jako jsou výtěžnost a složení mléka, vysoce korelují se zastoupením různých bakteriálních druhů v bachoru. Cílem této studie bylo sledování dynamiky ruminálního mikrobiomu v závislosti na prostředí. Během in vivo experimentu jsme zkoumali účinek diety obohacené o isoflavony …více
Abstract:
The complex microbial ecosystem of the rumen has a significant impact on the ruminant host’s health and productivity and some physiological parameters, such as milk yield and composition, are highly correlated with the abundance of various bacterial members of the rumen microbiome. The aim of this study was to monitor the ruminal microbiome dynamics depending on the environment. During the in vivo …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biochemie