Jan Grolmus

Bakalářská práce

Porovnání řešení hromadného postižení osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorského červeného kříže

Comparing Pilsen Region Emengercy Service and Bavarion Red Cross in Dealing with Mass Disasters
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním řešení hromadného postižení osob Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje a Bavorského červeného kříže. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány základní složky integrovaného záchranného systému v České republice, kde je nejvíce rozebrán poskytovatel zdravotnické záchranné služby. Též je popsán systém v Německé spolkové republice na přípravu mimořádných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the comparison of the solution of mass disability of persons by the Emergency Medical Service of the Pilsen Region and the Bavarian Red Cross. The theoretical part of the bachelor thesis describes the basic components of the Integrated Rescue System in the Czech Republic, where the provider of emergency medical services is most discussed. The system in the Federal Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Vojtěch Jahn
  • Oponent: doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická