Mgr. Michal Spáčil

Bakalářská práce

Vliv programu Leader na rozvoj venkova na území Místní akční skupiny Moravská brána

The Impact of program Leader on the rural development in the region of Local Action Group Moravská brána
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadů Společné zemědělské politiky EU, zejména se zaměřením na program, respektive metodu Leader, v rámci studovaného regionu MAS Moravská brána. Pro získání základního přehledu o zvoleném regionu bylo nejdříve nutné provést jeho komplexní charakteristiku. V následující části je již věnována pozornost Společné zemědělské politice EU, metodě Leader a místním akčním …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to evaluate the impact of the Common Agricultural Policy with a particular focus on the Leader program (method) in the studied region of the Local Action Group “Moravská brána”. At the outset it was necessary to define a complex characterization of chosen region, thereby get the basic survey of the region. The following section deals with the Common Agricultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Procházka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika