Bc. Vladislav MERHOUT

Diplomová práce

Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje

College student and open educational resources
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zkoumáním otevřených vzdělávacích zdrojů a možnostmi jejich využití studenty učitelství informatiky. V dané problematice jsme analyzovali současnou situaci v České republice i v zahraničí a následně provedli výzkum metodou rozhovoru. Pro podporu studentů učitelství byl připraven webový rozcestník pro přehled otevřených vzdělávacích zdrojů a studijní materiál zabývající se …více
Abstract:
The diploma thesis deals with research of open educational resources and possibilities of their use by students of informatics. In the given issue, we analyzed the current situation both in the Czech Republic and abroad, and then conducted research using the interview method. A web guidepost for an overview of open educational resources and study materials on issues was prepared to support teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MERHOUT, Vladislav. Student vysoké školy a otevřené vzdělávací zdroje. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / INF-Te