Bc. René Dohnal

Diplomová práce

Projektová výuka technicky zaměřených předmětů využívající edukační zdroje Khanovy školy

The Project Teaching of Technical Subjects Using Khan's Schools´ Educational Resources
Anotace:
Práce je zaměřena na vzdělávání žáků formou projektové výuky, která bude probíhat za pomoci pracovních listů vycházejících ze zdrojů Khanovy školy. Teoretická část se bude zabývat analýzou otevřeného vzdělávání a vzdělávacích online internetových technologií. Praktická část bude popisovat použitelnost a význam Khanovy školy pro edukaci. Na základě volby vhodných témat budou vytvořeny pracovní listy …více
Abstract:
This thesis will be focused on the educative project-based learning conducted using worksheets based on Khan's school. The theoretical part will deal with analysis of the forms of open education and internet online education technologies. The practical part will describe the possible usage and importance of Khan's school for educative purposes. Based on selected relevant topics, several worksheets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016
Zveřejnit od: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dohnal, René. Projektová výuka technicky zaměřených předmětů využívající edukační zdroje Khanovy školy. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe