David KABUĎA

Bakalářská práce

Komplexní vyhodnocení vybraných BAT technik v chovu prasat a jejich ekonomika

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stájového klima, respektive množstvím emisí amoniaku z chovu prasat při využití BAT technologie a jejím ekonomickým vyhodnocením. Součástí práce je literární rešerše problematiky chovu z fyzikálního i legislativního hlediska. Dále výčet technologií, které vedou ke snížení amoniaku v chovu. Měření bylo provedeno za pomoci přístrojů Commeter D4141, Testo 435 a …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with an issue of stable climate especially an amount of ammonia emissions from pigs using BAT technology and its economic evaulation. The thesis includes a literature review of the problém of farming by physical and legislative perspectives and enumeration of technologies that reduce ammonia in breeding. Measurement were performed by these instruments: Commeter D4141, Testo …více
 

Klíčová slova

amoniak chov prasat BAT
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonin Dolan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABUĎA, David. Komplexní vyhodnocení vybraných BAT technik v chovu prasat a jejich ekonomika. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ixhkg0 ixhkg0/2
17. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2016
Bulanova, L.
18. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.