Theses 

Budování značky firmy na trhu práce – Bc. Dana Weignerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dana Weignerová

Diplomová práce

Budování značky firmy na trhu práce

Company Brand Building in the Labor Market

Anotace: Cílem této diplomové práce je zhodnotit značku firmy Elev, a.s. na trhu práce. První část práce poskytuje přehled teoretických východisek, která vymezují základní aspekty atraktivního zaměstnavatele. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců a dalších souvislostí v konkrétním podniku (Elev, a.s.). Detailní rozbor současné situace v konfrontaci se situací na trhu práce a s požadavky popsanými v odborné literatuře je východiskem pro návrh na změny.

Abstract: The aim of this thesis is to evaluate the company brand Elev International, Inc. at the Labor Market. The first part of this study concerns an overview of theoretical foundations which defines the basic aspects of an attractive employer. The practical part examines the evaluation of the employee satisfaction surveys and the other related issues in the particular company (Elev, Inc.). The detailed analysis of the current situation in the confrontation with the situation on the labor market and the requirements described in the literature is the basis for a proposal for amendments.

Klíčová slova: Trh práce, marketing, značka firmy, zaměstnanec, Labor market, brand company, employee

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz