Mgr. Monika Obrová

Bakalářská práce

Bezprostřední vliv aplikace statického a dynamického strečinku na vybrané sportovní výkony žáků ZŠ.

Immediate impact of application of static and dynamic stretching on selected sports performances of primary school pupils
Anotace:
Autor: Monika Obrová Název: Bezprostřední vliv aplikace statického a dynamického strečinku va vybrané sportovní výkony žáků ZŠ Typ práce: Bakalářská práce Předmět práce: Práce se zabývá vlivem aplikace rozcvičení dynamického a statického strečinku a rozcvičení bez pomoci strečinku, na vybrané výkony žáků ve věku 11-13 let Rok vydání: 2011 Místo vydání: Brno, Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních …více
Abstract:
Author: Monika Obrová Name of thesis: Immediate impact of application of static and dynamic stretching on selected sports performances of primary school pupils Type of thesis: Bachelor thesis Subject of thesis: This thesis is focused on the impact of application of warm-up comprising and static stretching and warm-up without stretching on the performance of pupils aged 11-13 years old Year of publishing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií