Hana KRAYZLOVÁ

Bakalářská práce

Vliv dynamického a statického strečinku na sportovní výkon

Influence of dynamic and static stretching on sport performance
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Vliv dynamického a statického strečinku na sportovní výkon" je přehledová studie, pro kterou byly využity převážně zahraniční články. Cílem této práce je porovnat dynamický a statický strečink a jeho vliv na sportovní výkon. Pro tuto bakalářskou práci bylo využito 25 odborných článků, které byly vybrány podle předem určených kritérií. Články byly vyhledávány v databázích Google …více
Abstract:
The bachelor thesis "Effect of dynamic and static stretching on sport performance" is an overview study for which mostly foreign articles were used. The aim of this thesis is to compare dynamic and static stretching and their effect on sport performance. For this bachelor thesis were used 25 professional articles, which were selected according to predetermined criteria. Articles were searched for in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dostál

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAYZLOVÁ, Hana. Vliv dynamického a statického strečinku na sportovní výkon. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání