Theses 

Světová banka – Kateřina Kortusová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Kateřina Kortusová

Bakalářská práce

Světová banka

World Bank

Anotace: Cílem této práce je analyzovat finanční operace Světové banky a dosavadní činnost Světové banky v oblasti boje s chudobou. Práce je sestavena do tří tematických částí. V teoretické části představím historii, cíle a organizační strukturu Světové banky. V praktické části jsou analyzovány finanční zdroje a úvěrová aktivita světové banky. V doplňující části je popsána chudoba, jaký byl průběh pomoci Světové banky v boji s chudobou a důvody kritiky Světové banky.

Abstract: The goal of my essay is to analyze the financial operations of the World Bank and the current activities of the World Bank in the fight against poverty. My essay contains three subjects. In theoretic part I present history, goals and organizational structure of the World Bank. The practical part analyzes the financial resources and lending activity of the World Bank. The supplementary section describes poverty, how the World Bank has helped in this area and the reasons for World Bank criticism.

Klíčová slova: Světová banka, financování, úvěry, chudoba, analýza The World Bank, financing, loans, poverty, analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: Ing. Stanislav Heczko, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 12:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz