Bc. Stanislav Novák

Bakalářská práce

Haskell Hero -- interaktivní učebnice funkcionálního programování

Haskell Hero -- interactive textbook of functional programming
Anotace:
Cílem práce je vytvořit učební pomůcku, která studentům pomůže vybudovat si kladný vztah k funkcionálnímu programování, bude je motivovat ke studiu a poskytne jim prostředky k následnému využití takto nabyté motivace. V rámci práce byla vytvořena webová interaktivní učebnice v jazyce PHP, která obsahuje učební text, příklady k procvičení a diskuzi k jednotlivým lekcím. Dále je implementováno administrátorské …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create study materials to help students get better with functional programming, to motivate them to study and offer them means to subsequently utilize the gained motivation. As a part of the thesis, an interactive web textbook written in PHP was created. It contains a textbook, practice exercises and a place for discussion at the end of each lesson. There is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Libor Škarvada
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka