Bc. Peter Mačkay

Master's thesis

Měření výkonnosti knihovny Java NIO

Java NIO library benchmark
Abstract:
The target of this thesis is the Java NIO library. Specifically the benchmarking of its performance and the comparison of different virtual machines using a benchmark suite developed to measure the performance of chosen operations from Java NIO. The thesis consists of an introduction of the most important already existing suites, a description of the Java NIO library itself, of the design process and …more
Abstract:
Predmetom záujmu tejto práce je knižnica Java NIO. Konkrétne sa zameriava na testovanie jej výkonnosti a vzájomné porovnanie rôznych virtuálnych strojov pomocou testovacej sady vyvinutej na benchmarkovanie vybraných operácií z Java NIO. Súčasťou práce je predstavenie najvýznamnejších už existujúcich sád testov, samotnej knižnice Java NIO, popis procesu návrhu testovacej sady a prezentácia dosiahnutých …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Tunka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic