Bc. René Novotný

Master's thesis

Coping a stav flow u praktikantů aikidó

Coping and flow state in aikido practitioners
Abstract:
Tématem této diplomové práce je coping a stav flow u praktikantů aikidó. Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. V první vymezuje aikidó v oblasti bojových uměních, objasňuje jeho základní filozofické aspekty, přínos a zařazení v každodenním životě, popisuje dosavadní poznatky v oblasti psychologických poznatků o možných způsobech řešení konfliktních situací a prožitků flow. V druhé části se zabývá …more
Abstract:
The topic of this thesis is coping and flow state in aikido practitioners. The thesis is divided into two main parts. In first part aikido is defined as a martial art. It is explained its basic philosophical aspects, benefits and inclusion in everyday life. Theoretical chapter also describes the current knowledge in the field of psychological knowledge about possible ways of dealing with conflict situations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Vít, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií