Mgr. Lucie Mlejnková

Bakalářská práce

Motivace začátečníků pro cvičení aikidó

Motivation of the beginers for Aikido training
Anotace:
Práce se zabývá problematikou motivace začátečníků pro cvičení aikidó. Výzkum byl řešen pomocí dotazníků. Data z dotazníků byla zpracována kvalitativně. Ve výsledcích je uvedeno několik základních zjištěných důvodů, proč lidé začínají aikidó cvičit. Jejich vztahy k cílům, zkušenostem a dalším okolnostem.
Abstract:
The bachelor work is focused on a motivation of the beginers for Aikido training. The research was solved by the questionaries. The research data were analysed using the qualitative metods. The results describe the basic drives, why the people start Aikido and also their relations to experiences and other determinants.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport