Veronika Košinárová

Bakalářská práce

Proces a metody získávání pracovníků v organizaci XY

Proces and methods of recruiting employees in XY organization
Anotace:
Tato práce je věnována analýze procesu získávání pracovníků ve vybrané společnosti. V rámci teoretické části práce dojde k seznámení se s odbornou literaturou a s poznatky autorů, již se věnují této oblasti a s ní související problematikou. Praktická část se zabývá přímo procesem v určeném podniku. Byla provedena analýza interních dokumentů, které jsou věnovány zkoumané oblasti a provedeno kvantitativní …více
Abstract:
This thesis is devoted to the analysis of the recruitment process in a selected company. In the theoretical part of the thesis will be acquainted with the literature and the authors' knowledge, which are devoted to this area and related issues. The practical part deals directly with the process in the designated company. An analysis of internal documents devoted to the research area was carried out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Šnýdrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku