Bc. Martina ABRAHAMOVÁ

Master's thesis

Binomický a trinomický model oceňování opcí

Pricing Options Using Binomial and Trinomial Models
Anotácia:
Cílem této práce je popis binomického a trinomického modelu oceňování opcí a následné použití těchto modelů pro ocenění na reálných datech. Práce je tvořena dvěma částmi, teoretická část se zabývá opcemi a následným odvozením obou modelů. Druhá, praktická část je věnována samotnému oceňování s využitím reálných dat v prostředí Microsoft Excel 2010 a následnému porovnání těchto výsledků se skutečností …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to price options using binomial and trinomial models and to use these models for pricing real options. This work is divided into two parts. Theoretical part describes options and shows a derivation of both models. The second practical part is devoted to pricing real options in Microsoft Excel 2010. Results are then compared with reality.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Patrice Marek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABRAHAMOVÁ, Martina. Binomický a trinomický model oceňování opcí. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/