Bc. Václav ŠONKA

Diplomová práce

Uplatňování pohybové aktivity a ukazatele tělesné zdatnosti u adolescentů v Ústí nad Labem

Applying indicators of physical activity and physical fitness among adolescents in Usti nad Labem
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na uplatňování pohybové aktivity a ukazatele tělesné zdatnosti u adolescentů v Ústí nad Labem. Cílem práce je specifikovat vykazované množství pohybové aktivity u adolescentů a stanovit ukazatele jejich tělesné zdatnosti.
Abstract:
The thesis is focused on the application of indicators of physical activity and physical fitness among adolescents in Usti nad Labem. The aim is to specify the reported amounts of physical activity of theadolescents and identify indicators of physical fitness.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠONKA, Václav. Uplatňování pohybové aktivity a ukazatele tělesné zdatnosti u adolescentů v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví