Petr KOVÁŘÍK

Bachelor's thesis

Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město

Preparation and realization of the "RAPID CUP" at the mini football for category of young players (U11-12) in Pilsen city
Abstract:
Ve své bakalářské práci se věnuji přípravě a realizaci turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu pro kategorii mladších žáků. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malého fotbalu a charakteristiku dané věkové kategorie, dále na organizační zajištění sportovní akce a také na souvislosti s klubem SK Rapid Plzeň. V praktické části řeším konkrétní …more
Abstract:
In my bachelor thesis I describe the preparation and realization of the "RAPID CUP" tournament in minifootball for the category of younger players. This thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the characteristics of minifootball, the age category of younger players, the organizing of sporting events and the connection with SK Rapid Plzeň club. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVÁŘÍK, Petr. Příprava a realizace turnaje "RAPID CUP" v malém fotbalu - kategorie U11-12 okresu Plzeň - město. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/