Patrik MÜLLER

Bachelor's thesis

Návrh a implementace varovného systému proti přírodním katastrofám

Design and implementation of a warning system against natural disasters
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá včasným varováním před katastrofami pomocí moderních internetových platforem, jako jsou webové stránky, sociální sítě, e-mail či mobilní aplikace. Cílem bylo vytvořit univerzálně použitelný varovný systém pro různé druhy hrozeb i lokalit. Byl prozkoumán současný stav způsobů zveřejňování informací varovnými systémy a proveden rozhovor s odborníkem. Na základě toho byl …more
Abstract:
This bachelor thesis examines how it's possible to achieve early warning for disasters by using modern internet platforms such as websites, social networks, e-mail, or mobile applications. The aim was to create a universally applicable warning system for various types of threats and localities. The current state of the ways in which information is disclosed by alert systems was examined and an interview …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MÜLLER, Patrik. Návrh a implementace varovného systému proti přírodním katastrofám. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta