Patrik MÜLLER

Bakalářská práce

Návrh a implementace varovného systému proti přírodním katastrofám

Design and implementation of a warning system against natural disasters
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá včasným varováním před katastrofami pomocí moderních internetových platforem, jako jsou webové stránky, sociální sítě, e-mail či mobilní aplikace. Cílem bylo vytvořit univerzálně použitelný varovný systém pro různé druhy hrozeb i lokalit. Byl prozkoumán současný stav způsobů zveřejňování informací varovnými systémy a proveden rozhovor s odborníkem. Na základě toho byl …více
Abstract:
This bachelor thesis examines how it's possible to achieve early warning for disasters by using modern internet platforms such as websites, social networks, e-mail, or mobile applications. The aim was to create a universally applicable warning system for various types of threats and localities. The current state of the ways in which information is disclosed by alert systems was examined and an interview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bogdan Walek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÜLLER, Patrik. Návrh a implementace varovného systému proti přírodním katastrofám. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta