Bc. Jan Reiner

Diplomová práce

Public Relations společnosti Czech National Trust

Public Relations of Czech National Trust
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se Public Relations (PR), jejichž cílem je budovat pozitivní vztahy mezi organizací a veřejností za účelem tvorby image, získání důvěry a vzájemného porozumění. Cílem práce je navrhnout PR kampaň pro nevládní neziskovou organizaci Czech National Trust pro rok 2016 s ohledem na finanční možnosti dané společnosti. Teoretická část se zaměřuje na objasnění …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on issues related to Public Relations (PR), whose goal is to build positive relationships between organization and the public in order to create the image, gaining trust and mutual understanding. The aim is to create a PR campaign for a non-profit organization called Czech National Trust for 2016 with respect to financial possibilities of the company. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Reiner, Jan. Public Relations společnosti Czech National Trust. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta