Bc. Michaela Bechyňská

Diplomová práce

Pohled veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež

Public and experts image of clients of the diagnostic institution for youth
Anotace:
Anotace Název práce: Pohled veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež Autor: Bc. Michaela Bechyňská Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Instituce: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Počet slov základního textu: 35 011 slov Tato diplomová práce se zabývá pohledem laické veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež. Cílem práce je …více
Abstract:
Annotation Thesis title: Public and experts image of clients of the diagnostic institution for youth Author: Bc. Michaela Bechyňská Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Institution: Masaryk University, faculty of Social Studies Basic word count: 35 011 words This diploma thesis deals with image of general public and experts on clients of the diagnostic institution for youth. The aim is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií