Bc. Michaela Bechyňská

Master's thesis

Pohled veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež

Public and experts image of clients of the diagnostic institution for youth
Abstract:
Anotace Název práce: Pohled veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež Autor: Bc. Michaela Bechyňská Vedoucí práce: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Instituce: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Počet slov základního textu: 35 011 slov Tato diplomová práce se zabývá pohledem laické veřejnosti a odborníků na klienty diagnostického ústavu pro mládež. Cílem práce je …more
Abstract:
Annotation Thesis title: Public and experts image of clients of the diagnostic institution for youth Author: Bc. Michaela Bechyňská Academic supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Institution: Masaryk University, faculty of Social Studies Basic word count: 35 011 words This diploma thesis deals with image of general public and experts on clients of the diagnostic institution for youth. The aim is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Reader: PhDr. Monika Punová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií