Theses 

Řízení rizik a vnitřní kontrolní systém ve veřejné správě – Ivana Jermakovová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik

Ivana Jermakovová

Bakalářská práce

Řízení rizik a vnitřní kontrolní systém ve veřejné správě

Risk Management and Internal Control System in Public Administration

Anotace: Bakalářská práce se zabývá řízením rizik a vnitřním kontrolním systémem ve veřejné správě. Teoretická část se zaměřuje na charakteristiku základních pojmů, jako je veřejná správa a její činnosti a význam, nastavení vnitřního řídícího a kontrolního systému a stanovení možných rizik pomocí analýzy rizik. Dále je představen systém COSO jako integrovaný sys-tém řízení a kontroly, který umožňuje zavedení řízení rizik. V praktické části je analýza rizik v systému COSO aplikována na podmínky Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Pomocí metody IPR jsou identifikována rizika a nápravná opatření pro jejich efektivní řízení.

Abstract: The bachelor thesis deals with risk management and internal control system in public administration. The theoretical part focuses on the characteristics of basic concepts such as public administration and its activities and importance, setting of internal management and control system and determination of risks through risk analysis. Furthermore, the COSO system is introduced as an integrated management and control system that enables the introduction of risk management. In the practical part, the risk analysis in the COSO system is applied to the conditions in the Directorate of the Police of the Zlin Region. The IPR method identifies risks and rem-edies for their effective management.

Klíčová slova: veřejná sféra, orgány veřejné správy, vnitřní řídící a kontrolní systém, interní audit, systém COSO, analýza řízení rizik.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Hoke, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50999 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Jermakovová, Ivana. Řízení rizik a vnitřní kontrolní systém ve veřejné správě . Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz