Bc. Adéla Jůnová

Master's thesis

Nekázeň a agresivita školní mládeže

Indiscipline and aggressiveness of school children
Abstract:
Diplomová práce „Nekázeň a agresivita školní mládeže“ se zabývá aktuálním tématem zvyšující se agresivity a nekázně školní mládeže, analyzuje příčiny a uvádí nejčastější projevy těchto jevů. Na základě návrhů erudovaných odborníků předkládá preventivní opatření či konkrétní řešení. V závěru práce definuje a vysvětluje jeden z aktuálních jevů poslední doby kyberšikanu a její negativní dopad nejen na …more
Abstract:
The diploma thesis “Indiscipline and Aggressiveness of School Children“ deals with the current theme of increasing aggressiveness and indiscipline of school children. It analyzes causes and indicates the most frequent acts of these phenomena. On the basis of erudite specialists it brings precautionary measures or concrete solutions. At the end the thesis defines and explains one of the current phenomena …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language

Theses on a related topic